Wat doet deze tool?

Via de gratis tool Recht van voorkoop kan u als vastgoedmakelaar controleren of er een Vlaams Recht van voorkoop van toepassing is op een onroerend goed. U kan de opzoeking uitvoeren a.d.h.v. een adres of een perceelnummer. De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw opvragingen.

Authentieke geografische databron

De bevraging gebeurt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en is het resultaat van een online bevraging van het geografisch themabestand “ Vlaamse voorkooprechten”. Het geografisch themabestand “ Vlaamse voorkooprechten” is erkend als authentieke geografische bron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop (harmoniseringsdecreet van 25 mei 2007 inzake de harmonisering van de procedures van voorkooprechten). Het themabestand bevat alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is. U hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

Hoe van start gaan?

Indien je reeds over een Immo-Connect account beschikt, kan u zich onmiddellijk aanmelden via de knop Aanmelden. Indien u nog niet over een Immo-Connect account beschikt dient u zicht eerst te registeren.

Hulp nodig?

Bij vragen omtrent de toepassing kan u steeds contact opnemen met de helpdesk:

Raadpleeg ook onze uitgebreide FAQ voor de meest gestelde vragen en antwoorden