Meest gestelde vragen

Om aan te melden bij Recht van voorkoop surft u naar http://rechtvanvoorkoop.vastgoedloket.be en klikt u in de rechterbovenhoek op de knop “aanmelden”.

Indien u nog niet over een account beschikt, dan dient u zich eerst te registeren.

 • U klikt hiervoor op “Een nieuwe immo-connect account aanmaken”.
 • U doorloopt de stappen om een account aan te maken.
 • Geef de activatie code in die u ontving via email.
 • De volgende stap houdt in dat u uw eID moet koppelen aan uw account.
 • Deze koppeling is nodig om later de aanmelding met eID te kunnen uitvoeren.
 • Na uw persoonlijke gegevens vult u ook de gegevens van uw organisatie verder aan.
 • Eens uw profiel en organisatie volledig zijn, kunt u verder met de registratie op Recht van voorkoop.

Wanneer u geregistreerd bent, kan u steeds aanmelden met eID.

 • U klikt op “Aanmelden via eID”.
 • Indien de installatie van de eID-software correct is, zal de browser op dit punt vragen uw certificaat te selecteren.
 • Vervolgens dient u de pincode van uw eID in te geven.
 • Bij een succesvolle aanmelding krijgt u in de rechterbovenhoek uw naam te zien, gevolgd door uw organisatie.
 • Ziet u dit niet, klikt u op uw naam en selecteert uw organisatie als "actieve organisatie".

De eerste die zich voor een organisatie aanmeldt, zal de beheerder worden van de organisatie. Idealiter is dit de zaakvoerder.

Hij/zij beheert het profiel van de organisatie en kan/moet medewerkers toevoegen/bevestigen.


Om een medewerker toegang te geven tot Recht van voorkoop, dient die medewerker zelf te beschikken over een Immo-Connect account.

De medewerker surft naar http://rechtvanvoorkoop.vastgoedloket.be en klikt op “Aanmelden”. Daar kiest de medewerker voor “Een nieuwe Immo-Connect account aanmaken”.

Hij/zij volgt de stappen om zijn account te creëren.

Zo zal de medewerker zijn/haar account dienen te activeren.

De volgende stap is het inlezen van de eID, zo worden de nodige erkenningen opgehaald en zal de medewerker later ook kunnen inloggen met eID.


Nadat het profiel vervolledigd is, dient de medewerker de organisatie toe te voegen. De medewerker zal voor deze organisatie (indien reeds door de zaakvoerder aangemaakt) op “wachten op bevestiging” komen te staan.


De beheerder dient zich vervolgens aan te melden en de medewerker te bevestigen binnen de organisatie.

Dit zal gebeuren door als beheerder, na aanmelding, rechtsboven op uw naam te klikken en "Mijn organisaties" te kiezen.

Er zal een oranje aanduiding zijn op uw overzichtspagina wanneer er medewerkers op “wacht op bevestiging” staan.

U kunt hier op klikken om u onmiddellijk naar deze pagina te begeven.

U klikt op de knop “wacht op bevestiging” en dient de medewerker binnen de organisatie te bevestigen.

U kan hierbij kiezen of u de medewerker ook beheerder wilt maken en u kan de medewerkersinformatie aanpassen.


Op het volgende scherm zal u de toegangsrechten voor de geregistreerde tools kunnen instellen.

Dit kan natuurlijk enkel op voorwaarde dat de medewerker de eID kaart gekoppeld heeft aan zijn/haar profiel en over de nodige erkenningen beschikt.

Een medewerker die zichzelf registreert binnen een organisatie, zal de melding krijgen "wachten op bevestiging" en dient bijgevolg bevestigd te worden door de beheerder.

Als beheerder klikt u, na aanmelding, rechts bovenaan op uw naam en kiest vervolgens "Mijn organisaties" in het menu.

Er zal een oranje aanduiding zijn op uw overzichtspagina wanneer er medewerkers op “wacht op bevestiging” staan.

U kunt hier op klikken om u onmiddellijk naar deze pagina te begeven.

U klikt op de knop “wacht op bevestiging” en dient de medewerker binnen de organisatie te bevestigen.

U kan hierbij kiezen of u de medewerker ook beheerder wilt maken en u kan de medewerkersinformatie aanpassen.

Op het volgende scherm zal u de toegangsrechten voor de geregistreerde tools kunnen instellen. Dit kan natuurlijk enkel op voorwaarde dat de medewerker de eID kaart gekoppeld heeft aan zijn/haar profiel en over de nodige erkenningen beschikt.

Windows:

 • Surf naar http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/ en kies onderaan voor de Windows eID Quick Install.
 • Zodra de download voltooid is, kan u deze installeren.
 • Tijdens de installatie volgt u correct alle stappen (Let op! Men zal u duidelijk maken wanneer u de kaartlezer mag verbinden en wanneer u de kaart in de lezer mag plaatsen).
 • Na de installatie herstart u de computer.
 • Na het herstarten opent u de eID Viewer. Mogelijk geeft uw computer aan dat u JAVA dient te installeren of updaten. U volgt deze instructies en herneemt vervolgens de eID Viewer.
 • Kies het tabblad "Certificates".
 • Hier zal u tweemaal uw naam zien, een keer met "Authentication" erachter en een keer met "Signature". Deze dient u beide aan te klikken, vervolgens onderaan aan te vinken en te valideren.

Mac:

 • Surf naar http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/ en kies daar de ‘Quick Install’.
 • Zodra de download voltooid is, kan u deze installeren.
 • Tijdens de installatie volgt u correct alle stappen (Let op! Men zal u duidelijk maken wanneer u de kaartlezer mag verbinden en wanneer u de kaart in de lezer mag plaatsen).
 • Na de installatie herstart u de computer.
 • Na het herstarten opent u de eID Viewer. Mogelijk geeft uw computer aan dat u JAVA dient te installeren of updaten. U volgt deze instructies en herneemt vervolgens de eID Viewer.
 • Indien de Mac uw kaartlezer niet herkent, dient u mogelijk een driver van uw eID-kaartlezer extra te installeren.)
 • Kies het tabblad "Certificates".
 • Hier zal u tweemaal uw naam zien, een keer met "Authentication" erachter en een keer met "Signature". Deze dient u beide aan te klikken, vervolgens onderaan aan te vinken en te valideren.

Surf naar http://test.eid.belgium.be/ en klik op "Start de test".

"Test geslaagd" wil zeggen dat alles correct werd geïnstalleerd en u verder kan naar onze toepassing.
Indien de test niet slaagt, is er wellicht ergens iets fout gelopen. Overloop alle stappen en vergeet zeker niet de computer te herstarten.

Een probleem dat zich voordoet bij de eID-software.
U dient de correcte versie van JAVA te installeren.
Hiervoor volgt u de instructies van de foutmelding of downloadt u de versie zoals in de foutmelding aangegeven.

De fout die u krijgt, wil zeggen dat het certificaat van uw eID niet correct tot bij de browser geraakt ter verificatie.
Vaak lost het sluiten van alle browservensters (browser in zijn geheel dus) en het heropenen van de browser (Chrome / Mozilla Firefox met eID add-on / Edge / Safari / ...) het probleem al op.
De oorzaak van deze foutmelding ligt meestal in het plaatsen van de eID-kaart wanneer de browser reeds geopend staat.)

Moest dit het probleem voor u niet oplossen, kan u best even de computer heropstarten, maar met uw eID-kaart in de kaartlezer en de kaartlezer aangesloten tijdens het herstarten.
Na het opnieuw opstarten, opent u de browser (Chrome / Firefox met eID-add on / Edge / Safari /...), surft wederom naar de website van Recht van voorkoop (http://rechtvanvoorkoop.vastgoedloket.be) en probeert de aanmelding opnieuw.

Indien het na bovenstaande stappen nog niet moest lukken, dient u wellicht de certificaten nog te valideren in de eID-Viewer.
Dit doet u door opnieuw alle browservensters volledig af te sluiten, de eID-viewer te openen en bovenaan te klikken op het derde tabblad ‘Certificates’.
Vervolgens selecteert u uw naam met ‘Authentication’ erachter; u vinkt onderaan het vakje aan bij ‘Always validate certificate trust’ en klikt op ‘Validate now’.
U herhaalt deze stappen voor uw naam met ‘Signature’ erachter.

Zodra de certificaten werden gevalideerd, surft u naar test.eid.belgium.be en voert de eID-test uit.
Bij een positief resultaat kunt u opnieuw naar Recht van voorkoop (http://rechtvanvoorkoop.vastgoedloket.be) surfen en opnieuw proberen aan te melden.
Als deze test niet slaagt na het doorlopen van alle bovenstaande stappen, gelieve dan een andere browser te proberen. (Mozilla Firefox met apart geïnstalleerde eID add-on / Google Chrome )

In uitzonderlijke gevallen dient u eveneens na te gaan of uw antivirus/firewall de verbinding niet tegenhoudt.
Indien aanmelding nog steeds niet lukt, contacteer ons dan gerust terug, eventueel met een printscreen van het volledige scherm van de foutmelding in de test of van het punt waarop u vast loopt.

U gebruikt wellicht een computer met Windows XP en wellicht ook Internet Explorer als browser.
U dient een nieuwer besturingssysteem te installeren ofwel voorlopig Google Chrome als browser te gebruiken (best zelfs beide).
Wanneer uw Mac (Apple computer) vraagt naar het "sleutelhangerwachtwoord", bedoelt men hier standaard het wachtwoord van de computer mee.
Echter is het zo dat, wanneer u werkt met een eID-toepassing (zoals Recht van voorkoop), en u heeft gekozen om zich aan te melden met eID, men hier de pincode van uw eID-kaart bedoelt.

Op Windows gebruikt u best Google Chrome of Firefox. Vergeet bij Firefox niet de eID add-on te installeren!
Op Mac gebruikt u best Firefox. Vergeet hierbij niet de eID add-on te installeren!
Echter kan het zijn dat de standaardbrowser (Internet Explorer op Windows, Safari op Mac) ook werkt.

Het Recht van voorkoop betekent dat een persoon of overheid voorrang heeft op alle andere kandidaat kopers om een bepaald goed te kopen. Hij moet als eerste de kans krijgen om het goed te kopen, en wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en conventionele voorkooprechten.

Zoals het woord zelf zegt, kan de wetgever bepaalde personen of overheden aanduiden als begunstigden van een “wettelijk” voorkooprecht. Klassiek voorbeeld is het wettelijk voorkooprecht van gemeenten, provincies en intercommunales in bepaalde gebieden. Daarnaast gelden er in Vlaanderen nog een ganse resem andere wettelijke voorkooprechten ten gunste van bepaalde overheidsinstanties.

Een “conventioneel” voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract.

In de tool Recht van voorkoop kan u controleren of er Vlaamse rechten van voorkoop van toepassing zijn ten gunste van bepaalde overheidsinstanties op een perceel gelegen in Vlaanderen.

Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten - B.S. 24 juli 2007) wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een voorkooprecht stroomlijnen, op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk elektronisch laten verlopen.

Dit decreet stelt dat Informatie Vlaanderen, het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ - kortweg RVV-themabestand - moet aanmaken, actualiseren en bekendmaken. Het RVV-Themabestand is erkend als authentieke geografische databron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop. Dit themabestand is onmisbaar voor een correcte controle of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel.

Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen. Het themabestand bevat dus alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is (met uitzondering van het voorkooprecht volgens de Pachtwetgeving).

U hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

De tool Recht van voorkoop kan gebruikt worden door elke vastgoedmakelaar die geregistreerd is op Immo-Connect. Indien u nog niet geregistreerd bent, dient u eerst de registratieprocedure te doorlopen.

Nee, in de tool worden enkel Vlaamse rechten van voorkoop behandeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele federale voorkooprechten vallen buiten het toepassingsgebied van deze tool en moet u opzoeken via andere kanalen (vb.: voorkooprecht van de huurder, voorkooprecht in kader Pachtwetgeving, ..).

Via Recht van voorkoop kan u online controleren of er een Vlaams decretaal recht van voorkoop van toepassing is op een perceel. De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging. Daarnaast bevat de tool een overzicht en historiek van al uw opvragingen.

Recht van voorkoop beschikt over twee zoekmethodes: zoeken op adres en op perceelnummer.

Om een opzoeking te doen op basis van adres, moet u straat, huisnummer, postcode en gemeente ingeven. Op basis van uw ingave, stelt de tool zelf adressen voor uit het CRAB-bestand van de Vlaamse overheid (Centraal Referentieadressenbestand). U moet steeds het juiste adres in de voorgestelde lijst selecteren om uw zoekopdracht te starten. Omdat een Recht van voorkoop steeds gekoppeld is aan een specifiek perceel, moet u altijd een adres met huisnummer selecteren. Een zoekopdracht zonder huisnummer is bijgevolg niet mogelijk.

Om een opzoeking te doen op basis van perceelnummer, moet u beschikken over de kadastrale afdeling, het sectienummer en het perceel.

Na de opzoeking kan u het pdf-uittreksel met de (eventueel) toepasselijke Vlaamse Rechten van voorkoop downloaden.

De tool Recht van voorkoop kan gratis gebruikt worden door alle vastgoedmakelaars.

In het resultaat van de opzoeking vindt u volgende informatie terug:

 • De melding of er een Vlaams voorkooprecht van toepassing is op het perceel.
 • Indien er een voorkooprecht van toepassing is: welk type voorkooprecht het betreft, wie de begunstigden zijn van het voorkooprecht, de begindatum en periode van de bekendmaking, alsook de prioriteit van uitoefening van het voorkooprecht tussen de verschillende begunstigden.

Het resultaat van de bevraging kan u downloaden in pdf-formaat. Het pdf-uittreksel van de bevraging bevat steeds de datum van opzoeking in het RVV-Themabestand en de datum van de informatieve vraag. Bijgevolg kan u het pdf-uittreksel als bewijs van opzoeking toevoegen aan uw vastgoeddossier.

In het menu “overzicht” vindt u de historiek van al uw opzoekingen terug.

Bij een opzoeking kan u een eigen referentie toevoegen aan uw opzoeking. Deze wordt vermeld op het pdf-uittreksel. U kan bijvoorbeeld de unieke referentie van uw vastgoeddossier gebruiken.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet dat elke vastgoedmakelaar aan bijzondere informatieplichten moet voldoen wanneer hij een woning verkoopt, die gelegen is in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Met deze informatieplicht wenst de wetgever de kandidaat-koper te informeren over een aantal basisgegevens met betrekking tot de stedenbouwkundige status van het onroerend goed.

Ook de BIV-plichtenleer verplicht de vastgoedmakelaar om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren.

Als vastgoedmakelaar moet u in principe de toepasselijke Rechten van voorkoop nagaan op het moment dat u start met de publiciteit van het pand en op het moment van de ondertekening van het compromis. Het Recht van voorkoop moet dus op twee tijdstippen gecontroleerd worden.

De “datum opzoeking themabestand” is de datum waarop in het RVV-Themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van toepassing zijn op een perceel. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan maximum 2 jaar terug gaan in de tijd i.v.m. de datum van de informatieve vraag. Deze datum kan nooit in de toekomst liggen.

De "datum informatieve vraag" is de datum waarop de opzoeking is uitgevoerd.

Bij een opzoeking op adres, wordt het adres achter de schermen gekoppeld aan een perceelnummer of CaPaKey Dit is omdat een Vlaams Recht van voorkoop steeds betrekking heeft op een specifiek perceel.

Soms is het mogelijk dat een adres nog niet bestaat en bijgevolg niet gekoppeld kan worden aan een perceel. In dergelijk geval kan u geen opzoeking uitvoeren op basis van adres. U kan de opzoeking dan best uitvoeren via de zoekfunctie ‘perceel’.

Mogelijke redenen: het adres is nog niet geregistreerd in de CRAB-Adressenlijst door de gemeente (vb.: bij een nieuwe straat), het adres is wel geregistreerd maar nog niet gekoppeld aan een perceel (vb.: bij een nieuwe verkaveling), …

De kadastrale afdeling kan u terugvinden op het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing.

De eigenaar beschikt over dit document of kan dit bekomen bij de bevoegde administratie in het geval hij/zij er niet (meer) over beschikt.

U kan de kadastrale afdeling, sectie en perceel selecteren in de lijst.

De CaPaKey is het kadastraal perceelnummer. Het is de unieke (kadastrale) perceelidentificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. De CaPaKey is een concatenatie van de deelsleutels kadastrale afdelingscode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelnummer:

 • NIS-code van de kadastrale afdeling: cijfer (5 posities)
 • Kadastrale sectie: hoofdletter (1 positie)
 • Kadastraal perceelnummer:
  • Grondnummer: cijfer (4 posities);
  • Bisnummer: separator ‘/’, gevolgd door twee cijfers (3 posities);
  • Letterexponent: ‘_’ (indien geen letterexponent) of hoofdletter (1 positie);
  • Cijferexponent: cijfer (=macht) (3 posities).

Alle cijferonderdelen zijn rechts gealigneerd en vooraan eventueel opgevolgd met nullen. Bijvoorbeeld 44503E001/00A000.

Je kan de CaPaKey gemakkelijk zelf samenstellen als je de gemeente, afdeling, sectie en het perceel kent.  Een zoekopdracht op de tool Recht van voorkoop gebeurt (achter de schermen) altijd a.d.h.v. de CaPaKey

Tijdens de RVV-sperperiode kan elke begunstigde zijn RVV-records aanpassen naar de nieuwe kadastrale toestand.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van de digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) – AIV (= CADMAP). Bijgevolg moeten ook alle RVV-records aangepast worden aan deze nieuwe kadastrale toestand. Om begunstigden voldoende tijd te geven om hun RVV-records aan te passen aan de nieuwe kadastrale toestand gaat na de release van CADMAP bij Informatie Vlaanderen de RVV-sperperiode in. Tijdens deze sperperiode kunnen RVV-records opgeladen worden voor zowel de huidige als de nieuwe kadastrale toestand. Pas na de sperperiode wordt er volledig overgeschakeld naar de nieuwe kadastrale toestand.

De sperperiode heeft geen invloed op het gebruik dat u als vastgoedmakelaar maakt van de tool. De tool geeft altijd de juiste en correcte gegevens weer op het uittreksel. U hoeft m.a.w. geen rekening te houden met de jaarlijkse sperperiode.