Wat doet deze tool?

Via de gratis tool Vastgoedinfo Vlaanderen kan u als vastgoedmakelaar voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen. De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw bevragingen.

Search icon

Één opzoeking

Eén opzoeking op basis van het adres of perceelnummer van het onroerend goed.

1
Search icon

Bevraging verschillende authentieke bronnen

De bevraging gebeurt in samenwerking met verschillende overheidspartners en is het resultaat van online bevragingen van verschillende authentieke bronnen.

2
Search icon

Één uittreksel voor uw vastgoedossier

De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw bevragingen.

3

Vastgoedinfo en bronnen

De tool vastgoedinfo biedt een antwoord op volgende vragen:

Is er een Vlaams voorkooprecht van toepassing op het onroerend goed?

Informatieplicht overstromingsgevaar

 • Is het goed gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?
 • Is het goed gelegen in een risicozone voor overstromingen?
 • Is het goed gelegen in een afgebakende oeverzone of overstromingsgebied?

Gewestplan

 • Wat is de bestemming volgens het gewestplan?
 • Is het onroerend goed ingetekend in de contouren van een Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Onroerend erfgoed

 • Is het goed opgenomen op de lijst van beschermd onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op een vastgestelde inventaris onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op een wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst?

Vastgoedprijzen

 • Wat zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in de gemeente waar het onroerend goed is gelegen?

Omgevingsrapport

 • Ligt het goed in een groene omgeving (groenkaart vlaanderen 2013)?
 • Wat is de gemiddelde geluidsbelasting in de buurt van het onroerend goed (dag – nacht)?
 • Is er informatie omtrent het goed gekend in het grondeninformatieregister (GIR)?
 • Hoe is de luchtkwaliteit in de omgeving van het goed?
 • Hoe is de Ruimte & groen kwaliteit in de omgeving van het goed?
 • Is er straling in de omgeving van het goed?
 • Wat is de lichtemissie in de omgeving van het goed?
 • Wat is de bereikbaarheid van het goed met het openbaar vervoer?

Historische kaarten en luchtfoto's

 • Hoe ziet de evolutie van het onroerend goed eruit op historisch kaartmateriaal?
 • Hoe ziet de evolutie van het goed eruit op luchtfoto's?

Mobiscore

 • Wat is de Mobiscore van het onroerend goed?

Hoe van start gaan?

Indien je reeds over een Immo-Connect account beschikt, kan u zich onmiddellijk aanmelden via de knop Aanmelden. Indien u nog niet over een Immo-Connect account beschikt dient u zicht eerst te registeren.

Hulp nodig?

Bij vragen omtrent de toepassing kan u steeds contact opnemen met de helpdesk:

Raadpleeg ook onze uitgebreide FAQ voor de meest gestelde vragen en antwoorden