Versie wijzigingen

11/10/2019

 • Aanpassingen
  • Wetenschappelijke inventaris wordt tijdelijk niet bevraagd. De service is aangepast bij de overheid, en dit moet nog geherprogrammeerd worden. Gezien de wetenschappelijke inventaris geen belang geeft voor de informatieplicht van de vastgoedmakelaar, is dit tijdelijk offline gehaald.
 • Improvements
  • Betere afhandeling van de aanvragen (polling systeem, event driven)
  • Opzoeking recht van voorkoop een luchtfoto's: kalender uitgevinkt wanneer de optie niet gekozen is
  • Knop "uittreksel aanvragen" verbergen als geen opties aangevinkt zijn

17/06/2019

 • Nieuw: uitbreiding met extra informatieaanvraag Mobiscore


13/03/2019

 • Nieuw: informatieaanvraag luchtfoto's en historische kaarten
 • Luchtfoto 2018
 • Luchtfoto 2017
 • Luchtfoto 2016
 • Luchtfoto 2015
 • Luchtfoto 2014
 • Luchtfoto 2013
 • Frickx kaarten, Carte des Pays-Bas (1712)
 • Villaret kaarten (1745 - 1748)
 • Ferraris kaarten (1745 - 1748)
 • Atlas der buurtwegen (1841)
 • Vandermaelen kaarten (1846-1854)
 • Popp kaarten (1842 - 1879)
 • Nieuw: uitbreiding informatieaanvraag omgevingsrapport met kaarten Leefmilieu Vlaanderen
  • Ozon
  • Fijnstof 
  • Open ruimte
  • Buurtgroen
  • Zendantennes
  • Lichtemissies 
  • Mobiliteit
 •  Nieuw: website werkt vanaf nu met het https protocol

28/08/2018

 • Nieuw: informatieaanvraag omgevingsrapport
  • Geluidskaart: geluidsbelasting dag en nacht (2016)
  • Geluidskaart: geluidsbelasting nacht | 23u00 - 07u00 (2016)
  • Groenkaart Vlaanderen - kaart 2013
  • Grondinformatieregister OVAM
 • Nieuw: Downloaden alle informatieaanvragen als 1 zip-file
 • Nieuw: toevoeging Gebruikersvoorwaarden, Privacy beleid en Cookie beleid in footer
 • Fix: fix als kaart faalt wordt er een placeholder geplaatst: "kaart is niet beschikbaar"

02/05/2018

 • Nieuw: informatieaanvraag onroerend erfgoed

11/04/2018

 • Nieuw: informatieaanvraag gemiddelde vastgoedprijzen
 • Nieuw: mogelijkheid om aparte PDF's per informatieaanvraag te downloaden
 • Nieuw: versienummering opgenomen in footer website

06/02/2018

 • Nieuw: mogelijkheid te zoeken op perceel door ingave van het perceelnummer als 1 veld
 • Nieuw: aangepaste loader met overzicht bronnen die bevraagd worden
 • Fix: melding als adressenregister buiten werking is

15/01/2018

 • Nieuwe naam: Tool Recht van voorkoop wordt Tool Vastgoedinfo - Vlaanderen
 • Nieuw: Informatieaanvraag overstromingsgevaar
 • Nieuw: Informatieaanvraag gewestinfo 
 • New feature: uitbreiding uittreksel met weergave resultaat op kaart

08/05/2017

 • Nieuw: Tool Recht van voorkoop wordt gelanceerd (bevraging Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten)